مهد ادب
آموزش ادبیات فارسی راهنمایی 

به نام خدا                                                                                     شماره دفتری :                                   

                                          مدرسه راهنمایی                                  کلاس   :                                                                                             

 نام خانوادگی   :           سؤالات امتحانی درس ادبیات فارسی پایه ی دوم راهنمایی                                                                                                                                                               تاریخ امتحان  :     /10/89           مدت   :    40دقيقه        نوبت اول  سري  01                             

توجّه : سؤالات چهار گزينه اي را در پاسخنامه علامت بزنيد

در غير اين صورت تصحيح نخواهد شد

  هر سؤال چهار گزينه اي نيم نمره دارد                             

1

كدام گزينه با بقيّه تفاوت  دارد ؟

 الف)  مُسلِم ، مُسَلّم         ب ) مُقدّم ، مَقدَم       ج ) صَفر ،  سَفر       د )  مُبين ،‌ مُبَيِّن 

2

 کدام گزینه از نظر جمع با بقيه  تفاوت دارد ؟       

       الف )  جانوران        ب )  علوم       ج ) كتب        د )   معادن   

3

شاعر شعر هاي «  شَه مردان  و  فروغ دانايي » به ترتيب چه كساني هستند ؟

  الف)  اقبال لاهوري ، نظامي       ب)  نظامي  ، جامي   

     ج) اقبال لاهوري ،  جامي       د) جامي ،‌ سعدي 

4

مفرد واژه هاي « احوال ، مفاهيم » در كدام گزينه آمده است   ؟

الف) حال ، فهم     ب) حالات ، مفهوم    ج)حالات ، فهيم    د) حال  ، مفهوم        

5

ويژگي هاي فعل « بشناسيم » در كدام گزينه به درستي آمده است  ؟  

  الف)  مضارع ، اول شخص  جمع      ب)   مضارع ، سوم شخص مفرد 

  ج)  ماضي ، اول شخص جمع               د)  مضارع ، دوم شخص مفرد                  

6

   در عبارت زير چند واژه غير ساده وجود دارد  ؟

 « به راه دانش اي مرد خردمند    **    زياني برتر از تن پروري نيست  ‌»

الف ) چهار           ب)  پنج             ج) شش         د) هفت

7

كدام گزينه از نظر كاربرد با بقيه متفاوت است ؟  

الف)  استقلال ، آزادي ، جممهوري اسلامي       ب) الله اكبر ،‌خميني رهبر

ج)   هَيهات مِنّا الذِلَّه            د) گر صبر كني زِ غوره  حلوا سازي 

8

 كدام گزينه به ترتيب ركن اول و ركن دوم تشبيه مي باشد ؟   

      « درون كتاب همچو غنچه از ورق پُر است .»

الف) كتاب ، ‌ورق   ب) غنچه ، كتاب       ج) كتاب ، غنچه    د) غنچه ، ورق

9

املاي كدام گزينه به توجه به معني آن نادرست است  ؟

الف) اَنباز : شريك    ب) مَعمور : آباد   ج) اِهتزاز : جنبيدن     د) حياط : زندگي             

10

جامي كتاب هفت اورنگ خود را به تقليد از كدام كتاب نوشته است ؟

   الف)  مُنشات قائم مقام فراهاني        ب)   خَمسه نظامي     

      ج)   گلستان سعدي           د)  هفت پيكر نظامي     

11

در كدام گزينه  « تلميح »  وجود دارد  ؟

الف)  همچو يوسف به سر تخت برآيي زِ چاه              

   ب)  ذات او دروازه ي شهر علوم 

ج) چون خليل از شعله گل چيدن خوش است        

         د) همه ي موارد صحيح است .

12

 كلمات كدام گزينه همگي جمع مكسّر هستند  ؟

     الف)  اخبار ، علوم  ، كُتب     ب)   لطايف ، ِسرّ ، مقاصد  

   ج)   حَكَم ، قِصار ، اَلقاب      د)  معدن ، مِلل ، مَثل 

13

در تشبيه زير ركن اول و ركن دوم تشبيه به ترتيب در كدام گزينه آمده است  ؟

«  صورت چون ماه مادر بزرگ صفاي ديگري داشت . »

  الف )  صورت ،  مادر بزرگ                     ب) صورت مادر بزرگ ،  ماه    

  ج)  ماه ، صورت مادر بزرگ                    د) صورت مادر بزرگ ،‌ صفا  

14

با توجّه به عبارت«  اين دو دانش آموز  ،  قرآن ، مي خوانند .»

  كدام گزينه در مورد قرآن درست مي باشد ؟

  الف)  بَدل        ب)  متتم          ج)   مفعول     د) نهاد

15

كدام شاعر واقعه كربلا را بر پايه ي اسناد معتبر تاريخي به نظم در آورده است  ؟

الف) ميرزا حبيب خراساني      ب) اقبال لاهوري    ج) فدايي مازندراني د) حميد سبزواري           

پاسخنامه سوالات تستي  دوم راهنمايي

 

 

الف

ب

ج

د

سوال

 

الف

ب

ج

د

سوال

 

الف

ب

ج

د

سوال

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

6

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

9

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

10

 

 

 

 

5

 

               ادامه سؤالات ادبيّات فارسي پايه دوم راهنمايي          صفحه  : 2

21

 علم از بهر دين پروردن است نه از بهر دنيا خوردن .    

        الف  -  درست     ب -  نادرست    

5/0

22

معمولاً مفعول با حرف نشانه ي « را » همراه است .  

            الف  -  درست     ب -  نادرست    

5/0

 

مهم ترين جزء گزاره ……….. است كه معمولاً در پايان جمله مي آيد .  

5/0

 

معادل واژه ها را  بنويسيد.        كوپن=                  ترمينال =

1

 

واژه هاي ساده ي زير را با افزون وند به غير ساده تبديل كنيد .        خرد                     افسون    

1

23

با واژه هاي مقابل  صفت نسبي بسازيد.                   

       آتش =                                          بهار =

1

24

نوع جمع را با وصل کردن  مشخص کنید .

    الف -   علوم             جمع با نشانه فارسی

    ب -  جانوران           جمع مکسر

    ج  -   کتب               جمع با نشانه فارسی

     د-  کتاب ها             جمع مکسر

                                جمع با نشانه فارسي 

متضاد ها را به هم وصل کنید .

 صلح         زشت

 زیبا           ناخالص

 محروم        برخودار

 خالص         جنگ

                 بي نصيب

2

25

اجزاي جمله را در جاي مناسب جدول قرار دهيد.

نهاد

گزاره

مفعول

نشانه ي مفعول

متمم

فعل

زمستان

 

را

زمين

 

 {  زمستان كوله بارش را بر زمين  مي گذارد. }

 

1

26

معني كلماتي كه زيرشان خط كشيده شده است بنويسيد.

    الف – سرانجام پاييز هم مانند  ديگر فصل ها با طبيعت وداع مي كند .      

   ب - ايمان اصلي ترين سبب استواري مجاهدان   عرصه  ي  حق طلبي است .

ت‌-     صبر تلخ اما برش شيرين است.   

2

27

مفهوم بيت  را بنويسيد .   ز درياي خِرد گوهر توان جست     ***    كه دريايي بدين پهناوري نيست  

1

28

يكي از شعر هايي را كه تا كنون خوانده ايد از حفظ بنويسيد. ( چهار  بيت )

....................................             ........................................

...................................              .........................................

....................................            ..........................................

....................................            .......................................... 

2


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات فارسی دوم
[ شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ] [ ۲۲:۳۲ بعد از ظهر ] [ شفائی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

یوسف شفائی - دبیر ادبیات مدرسه راهنمایی نمونه دولتی قدس - تبریز -
اين وبلاگ با هدف ارتقاء سطح علمي و آموزشي دانش آموزان دوره راهنمايي براي درس ادبیات فارسی و نیز آشنايي با سوالات آزمون هاي ورودي مدارس نمونه و تیزهوشان و همچنین ایجاد پل ارتباطی بین همکاران ادبیات راهنمایی ناحیه 5 تبریز طراحی شده است . لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به منظور ارائه بهتر مطالب با ما در میان بگذارید .مطمئنا از نظرات شما عزیزان بی نیاز نیستم. با آرزوی موفقیت برای تمام همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز.